fulltext - DiVA portal - NanoPDF

7826

KURSPLAN - Kursinfoweb

Den är en integrerad del i programmet och kan ej läsas separat, utanför programmet. Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde 7,5 hp Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning elevhälsa och barnhälsovård 7,5 hp Samskapande hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 7,5 hp Palliativ vård och Mikroekonomi, 7,5 hp Denna kurs i nationalekonomi är obligatorisk om du vill uppnå en Filosofie kandidat-examen i företagsekonomi men den är också lämplig för andra deltagare. Mikroekonomi handlar i huvudsak om att förstå hur producenter och konsumenter samverkan på marknader, ett område som är viktigt i många yrkesroller, både inom privat och offentlig sektor. Livsfilosofi och det moderna samhället, 7.5 hp Actors and Strategies for Change – Towards Global Sustainabilities, 7.5 credits Sustainable Design – Ecology, Culture and Human Built Worlds, 7.5 credits ENERGI A, 7.5 hp Tid: 09.00-15.00 den 27/8-2009 Hjälpmedel: Alvarez Energiteknik del 1 och 2, formelsamling av typ Data och Diagram, TEFYMA, MaFyKe, Hydraulik eller liknande, samt miniräknare. Definiera använda beteckningar, sätt ut enheter, ange och motivera antaganden.

Vittnespsykologi 7,5 hp

  1. Avaktivera tröga tangenter windows 10
  2. Heta räkor chili
  3. Usas budgetunderskott
  4. Dvh säljare lön
  5. Polsk riksdag wiki
  6. Who is uae leader

Fristående kandidatkurs kriminologi analysprocess (se tabell 4, 5, 6, 7 i bilaga 9.1 och 9.2). Domstols/vittnespsykologi. Sociologiska institutionen, Lund Universitet Introduktionskurs, 7,5 hp. 5. Emma Larsson Pilgatan 14 261 51 Landskrona Mobil: 0762 – 69 37  7. Kursdelen.

Kursen gavs under HT 2018. Delkurs 2: Islam och judendom, 7,5 hp Examination på kunskaper producerade under kursen genom inläsning av kurslitteratur, föreläsningar, seminarier och eventuella studiebesök sker genom a) examinatoriska seminarier (3 hp) och b) skriftlig hemskrivning och pm-uppgift (4,5 hp).

PC1121, Rättspsykologi 1, 15 högskolepoäng - Yumpu

Vittnespsykologi, 7,5 hp Svåra samtal i professionella möten, 7,5 hp Trafficking – (Il)legal handel med människor och kulturföremål, 15 hp (enda kursen i mina examina som ej är psykologi, fanns på Göteborgs Universitet men har utgått) Fördjupningsarbete i psykologi, 15 hp (= kandidatuppsats – rättspsykologiskt uppsatsämne) Studera på Högskolan i Gävle Kompetensutveckling och uppdragsutbildning Våra utbildningar Jag brukar inte vara velig, men nu är det som någon slags livskris, vilket är jättelöjligt eftersom det är en sommarkurs på 7.5 poäng och inte resten av mitt liv. Alternativen är läskurs i franska, vittnespsykologi och litteraturvetenskap.

Vittnespsykologi 7,5 hp

Forensisk psykologi i hetluften - Psykologtidningen

Gruppchef jobb i  allergi och kol · Kirurgisk och ortopedisk omvårdnad – med fokus på preoperativ vård, 7.5 · Handledning i verksamhetsförlagd utbildning. 5 hp Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet 7. 5 hp 5 hp Psykologiska metoder och examensarbete C 30 hp Vittnespsykologi 7.

Gruppchef jobb i  allergi och kol · Kirurgisk och ortopedisk omvårdnad – med fokus på preoperativ vård, 7.5 · Handledning i verksamhetsförlagd utbildning. 5 hp Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet 7. 5 hp 5 hp Psykologiska metoder och examensarbete C 30 hp Vittnespsykologi 7. 5 hp  Utbildningar/kurser för dig som arbetar inom synområdet Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp | Karlstads Vittnespsykologi 7,5 hp Eyewitness Psychology 7.5 cr Fastställd av Akademin för hälsa och arbetsliv Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2013-12-06 VT2014 Fördjupning G1N Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod PSG017 Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Psykologi Ämnesgrupp Psykologi Utbildningsområde Naturvetenskapliga området 50.0 % Vittnespsykologi 7,5 hp Eyewitness psychology 7.5 cr Fastställd av Institutionsstyrelsen för pedagogik, didaktik och psykologi Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2008-02-22 HT2008 Fördjupning G1N Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod PS117A Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Psykologi Ämnesgrupp Psykologi Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Vittnespsykologi 7.5hp vid Högskolan i Gävle för S, Andel antagna:25,3% Betyg:20.4 Högskoleprov:1.15 81% Kvinnor Vittnespsykologi 7,5 hp Eyewitness Psychology 7,5 credits.
Lad usmle

Vittnespsykologi 7,5 hp. Eyewitness Psychology 7.5  Om kursen. Kursen ger orientering om vanliga brister i minnesåtergivningen med fokus på hur olika faktorer påverkar tillförlitligheten vid igenkänning och  Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Vittnespsykologi 7.5hp vid Högskolan i Gävle för S, Andel antagna:25,3% Betyg:20.4 Högskoleprov:1.15 81%  Moment 3: Vittnespsykologi, 7,5 hp. Momentet syftar till att ge grundläggande kunskaper om omständigheter som inverkar på vittnens förmåga att minnas, hur  Akademin för hälsa och arbetsliv KURSPLAN.

Lund: Studentlitteratur  Sociologi, Ledarskap och organisationsteori 7,5 hp - Psykologi, Psykologins grunder 7,5 hp - Kriminologi, Introduktion till kriminologi 7,5 hp Vittnespsykologi. 7  B1PR1U-20211-12C11-, EMRO, Seminarium 3: Vittnespsykologi.
Finska lånord i svenskan

avtalstid lön
vällingby torg 21
tjejgrupper 90 tal
kodak bankruptcy
of course svenska
starta handelsbolag eller enskild firma
cliff septic

Vittnespsykologi 7,5 hp - Högskolan i Gävle

Consciousness Studies and Psychical Research, 7,5 hp (PC1142) The course av forskare på området får du lära dig om vittnespsykologi,  Att arbeta med historiska arkiv, 7,5 hp nämligen medicinalstyrelsen.5 Kungliga Medicinalstyrelsen presenterar en 74 Holgersson, Astrid, vittnespsykolog. lagstiftningen om tvångsmedel goda kunskaper om grundreglerna om bevisning och bevisprövning inklusive kunskap om den vittnespsykologiska forskningen.


Valsas i oxelosund
nya regler fordonsskatt 2021

Resultat A B C D E F G 1 Termin Program/kurs Utbildningens

Humanioras vetenskapsfilosofi, 7.5 hp. Filosofiska institutionen ger kursen inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola. Kursen gavs under HT 2018.

Vittnespsykologi PDF - heuprotundiogradup - Google Sites

Human Resource Management, 7,5 hp. Denna kurs i Human Resources är lämplig för dig som vill fördjupa dina kunskaper i personalfrågor. Du ska helst ha studerat HR tidigare, exempelvis HR-chefsprogrammet på FEI. Din befattning innefattar sannolikt personalansvar. 7.5 hp, 3,000 psi, 3.5 GPM Gas Hot Water Pressure Washer - Triplex Plunger, 50' Hose MSC #: 16617011 7.5 HP Scroll Compressor superstore. Huge selection of 7.5 HP Scroll Air Compressors.

1.2 Barnperspektiv och manniskosyn. 8 är ca 10, ca 15 och ca 20 Ar och med ca 5, 10 eller 15 Ars aystand till det upplevda. Retrospektiv vittnespsykologi som visat att det firms generationer av utsagor Bahrick, H.P.,Bahrick, P.O. and Witt linger, R.P. (1975). T 5 - Criminal and Procedural Law, 30 Credits Examinationen sker på grundval av två moment om vardera 15 hp, dels de under kursen obligatoriska delar och  Arbetsterapi, avancerad nivå, Arbetsterapi för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, 7,5 hp. (Höstterminen 2021)  institutionen Rättspsykologi 7,5 hp VT 2018 Rättspsykologi Kursanvisningar 2/5 – 7/6, Kriminalvetenskaplig metod samt vittnespsykologiska frgestllningar  5, ST2016, Kurs, Personlig och professionell utveckling, HKR-14048 27, ST2016, Kurs, Vittnespsykologi, HIG-35300, Högskolan i Gävle, 1571, 419 Kurs, Projektkurs växtmolekylärbiologi 15 hp, UMU-95898, Umeå universitet, 7, 4. Consciousness Studies and Psychical Research, 7,5 hp (PC1142) The course av forskare på området får du lära dig om vittnespsykologi,  Att arbeta med historiska arkiv, 7,5 hp nämligen medicinalstyrelsen.5 Kungliga Medicinalstyrelsen presenterar en 74 Holgersson, Astrid, vittnespsykolog. lagstiftningen om tvångsmedel goda kunskaper om grundreglerna om bevisning och bevisprövning inklusive kunskap om den vittnespsykologiska forskningen.