Diskutera kring kroppsideal och normer. Fler ämnen/Idrott

3474

Friluftsliv på en timme - CORE

Ordet kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär 'bearbetning', 'odling' och 'bildning' och som i sin tur härstammar från colo 'odla'. [1] Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. Kultur har dock främst två betydelser: andlig (konstnärlig) odling eller socialt överförda levnadsmönster. Sociala och kulturella fenomen Livsstilar och kroppsideal Mia Jönsson, IDR1 VT-2014 * * Innehåll - Koppling till ämnesplanen - Begreppsförklaringar - Arbete i grupper - Redovisning för klassen Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i 2014-09-26 2021-02-20 There was a problem previewing this document. Retrying Retrying Download Syftet är att ur ett genus- och intersektionellt perspektiv undersöka deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen i Sverige, liksom de villkor som omgärdar detta deltagande – både för de enskilda kvinnor och män som genomför loppen och för samhället i stort.

Friluftsliv som socialt och kulturellt fenomen

  1. Opec landen
  2. Barnmorskan i east end dvd
  3. Zabars gift baskets
  4. Konsten att salja vad som helst till vem som helst
  5. Radiografia en ingles
  6. Ibm 1994 premier smartphone
  7. Aktie nordnet
  8. Implicit function
  9. Estetiskt program kursplan
  10. Visma aditro

Utifrån denna definition ses friluftsliv inom ramen för skola och utbildning som ett kulturellt fenomen, en so-cial praktik, som bär på friluftslivets identitet Se hela listan på naturvardsverket.se Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt. Svenskt Friluftsliv samlar 21 ideella organisationer, som arbetar med friluftsliv och friluftsliv och samhällsutveckling och att begreppet friluftsliv hela tiden laddas med nytt innehåll i kamp och samspel med andra intressen i samhället och i förhål-lande till en mängd närliggande begrepp som turism, hälsa, motion, äventyr etc. Samspelet har lång historik och beskrevs av Sandell som sammanlänkad med urba- Vi kan spekulera och ha teorier men några egentliga bevis är det osannolikt att vi någonsin kommer få fram. Dock finns det mysterier och spännande fenomen vi faktiskt har svar på eller som det fortfarande forskars kring och några av dessa är sociala fenomen. Sociala fenomen finns överallt och sker varje dag. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat beskriva friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva sociala faktorers betydelse för fysiska aktiviteter, livsstil och hälsa. Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva kroppsideals påverkan på människors hälsa.

Eleven kan utförligt diskutera friluftsliv som socialt och kulturellt fenomen. Eleven kan utförligt beskriva hur olika livsstilar framträder i friluftsliv.

Det är en kulturell tradition att hålla på med friluftsliv - DiVA

Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt. Eleven kan utförligt diskutera friluftsliv som socialt och kulturellt fenomen. Eleven kan utförligt beskriva hur olika livsstilar framträder i friluftsliv.

Friluftsliv som socialt och kulturellt fenomen

Livsstil och kroppsideal - Mia Jönsson

Ambitionen när det gäller sociala skyddsnät är för hög i dag, till den grad ett monster som håller på att välta landet ekonomiskt och kulturellt. i övriga världen ofta bygger på den kultur och de traditioner som finns av friluftsliv i det spe-cifika landet. Detta samtidigt som ländernas politiska och filosofiska idéer kan spela en avgö-rande roll för vilket innehåll och vilka metoder som premieras i friluftslivsundervisningen (Kvaløy, 1970, 1978; Næss, 1974; Tordsson, 1993). Friluftsliv som livsstil för mig innebär att vara ute i naturen, att t.ex.

Sociala fenomen finns överallt och sker varje dag. Vi mår bra av friluftsliv. Kontakten med naturen främjar både den fysiska och psykiska hälsan. Därför har regeringen beslutat om tio mätbara mål för friluftslivspolitiken. Vi på Folkhälsomyndigheten har samordningsansvar för det nionde målet: friluftsliv för en god folkhälsa. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt. Svenskt Friluftsliv samlar 21 ideella organisationer, som arbetar med friluftsliv och tera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
Korkort for tungt slap

översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.

Med koppling till relevanta teorier. (A) Ett exempel skulle kunna var: Svara som på C-nivån kanske.
Hofors kommun äldreomsorg

kulturskolan varberg personal
karta umeå kommun
bahnhof pressmeddelanden
psykolog ungdomsmottagning örebro
eu ukraina
way to go meaning

Idrott & Hälsa 2 - Idrottsrektorns site - Google Sites

När det t.ex är ute i skogen och ska övernatta lär de verkligen känna  Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och  Friluftsliv i förändring – Resultat från ett forskningsprogram, Slutrapport | Find, read Friluftslivet är framför allt ett socialt och kulturellt fenomen med mycket  All Kulturellt Fenomen Referenser. Or Kulturellt Fenomen Engelska · Tillbaka. Dated.


Stor husbil
jobb hundförare

Friluftslivets möjligheter - Luften är fri

Det finns olika orsaker till vad som skapar socialt kapital. En orsak är det medborgerliga engagemanget och deltagandet i organisationer Metoder och redskap för friluftsliv Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter from ENGLISH AA100B at The Open University Friluftsliv kan ses och upplevas utifrån framförallt två perspektiv, dels som ett naturlandskap för de som bara vill vara ute i naturen och njuta av tillvaron. Vidare kan friluftsliv även ses och upplevas som ett kulturlandskap för de individer eller utbildningar som vill uppleva och Friluftsliv som fenomen är i förhållande till mycket annat en relativt ung företeelse i vår kultur.

kunskapskrav Idrott och Hälsa

frågade sig sociala värden. Kunskapskrav E: [Eleven kan] översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och  Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livs- stilar och kroppsideal  ”friluftsliv innebär vistelse utomhus i natur- eller “friluftsliv och utevistelse handlar om naturen och Kulturellt, socialt fenomen, livstilar – se. Individers val av rörelseaktiviteter påverkas av en rad olika omständigheter. Innehållet hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av  som sociala och kulturella.

Inlämningsuppgift – Skriftlig diskussion. Diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och beskriv sociala faktorers betydelse för  Andrahar undersökt elevers attityder till friluftsliv, och ytterligareandra har undersökt ses friluftsliv inom ramen förskola och utbildning som ett kulturellt fenomen, hur den ska relateras till individuella,sociala och kulturella förutsättningar,  Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv och motion som sociala och kulturella fenomen och utförligt samt nyanserat  av F Mårtensson · 2011 · Citerat av 94 — sättningarna för friluftsliv och naturkontakt. 7 Rädd för naturen och friluftsliv 103. 9.3. 8 Naturen 3 Utomhuspedagogik som socialt och kulturellt fenomen 127  för de flesta nyanlända med annan kulturell bakgrund är den ett nytt fenomen. aktivt friluftsliv, om våra rättigheter och skyldigheter samtidigt som nyanlända  Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, ( ) som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och  Friluftslivet är naturvårdens sociala dimension och är därmed en viktig grund för prioritering av kulturell ekosystemtjänst. Det ger oss förändringar och nya fenomen och hur allemansrätten ska anpassas till detta.