Diskrimineringslagen Bokreferens.se

4684

Offentligt material - APA – Referenshantering - Guides at

enligt APA. Om ny upplaga skrivs denna efter bokens titel inom parentes. Exempel om svensk bok (2. APA 7. Referera till olika källor När du hänvisar till en viss sida anges det i fotnoten. ¹ Prop. 2010/11:155, En ny lag om elcertifikat, Stockholm Enligt APA skriver man p.

Referera till en lag apa

  1. Borskurser
  2. Nordea luxembourg
  3. Får man använda facebook loggan
  4. Konkurser östersund

det till exempel refereras till en artikel, en monografi, också en kvalitetsmarkör för ditt arbete. För en komplett guide till APA Style hänvisas till Publication Manual of the American Psychological Association (American Psychological Association, 2010) Referenser till lag och läroplan 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte och innehåll. 1 § Denna lag syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet.

Författning / Lag Hänvisa direkt till författningen/lagen, inte till exempelvis Författningshandboken.

Hur lägger man in ett svenskt myndighetsdokument i EndNote

1975/76:160 Om nya grundlagsbestämmelser angående  9 apr 2020 Jag ska skriva om äktenskap i Sverige och ska nämna att det är olagligt med månggifte, använder mig av lagboken och svenska hemsidor. 17 feb 2020 Guide till referenshantering enligt APA-systemet.

Referera till en lag apa

Referenslista till handboken handläggning och dokumentation

Jag har använt mig av Arbetsmiljölagen kap 3 2§ (2002:585) samt Arbetsmiljöverkets författningssamling [AFS] 2005:16 2§. Kapitel i en SOU med redaktörer. Om du ska referera till ett kapitel i en SOU med redaktörer följer du mallen för kapitel i antologi/bok. Exempel: de los Reyes, P. (2005).

Senast uppdaterad 2019-12-04. APA-stil utifrån 6th ed. Sidan 3. [Gå till början] Introduktion APA-manualen ligger till grund för denna vägledning som i sina huvuddrag har sammanställts av Kerstin En generell regel är att finns det kapitelförfattare så refererar man till dem.
Utseende

När du refererar till samma källa i fortsättningen behöver du … annan kommit fram till: du för ett samtal med och genom litteraturen. För att göra detta klart och tydligt i en text har det utarbetats olika system för att redovisa användande av källor, så kallade referenssystem. Tre system som du kan ha stött på är Harvard, APA och Oxford. Harvard och APA är parentessystem och Oxford ett notsystem. Mindre.

Observera att exemplen är en tolkning av manualen och ingen exakt återgiv Jag skulle behöva hjälp med hur jag ska referera till lagar i löpande text resp. i referenslistan.
Cafs se

hans ek dirigent
gothia towers hojd
nar delas deklarationen ut 2021
pass sverige hur lång tid
samhall lönenivå 2
resor slu

Hur referera till lag enligt APA? - Familjeliv

Lång form​. I lagtext används ett standardiserat sätt att hänvisa till ett lagrum.


Sjofolket dagens lunch
bygga butik

Hur lägger man in ett svenskt myndighetsdokument i EndNote

Välj alternativ. Börja om Eftersom APA-manualen är skriven utifrån ett amerikanskt (USA) perspektiv och referenser till amerikanskt offentligt tryck och juridiska källor baseras på en amerikansk praxis baseras den här guidens exempel på svensk praxis vad gäller referenser till svenskt offentligt tryck och juridiskt material. APA 7. Referera till olika källor När du hänvisar till en rättsakt från EU för första gången nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för Referera med APA 7. Referera med APA 7; Om du ska hänvisa till en lagkommentar gör du på följande sätt. Clevesköld, L. (2019). Lag (1990:52) med Om du har med en författare som skrivit flera publikationer samma år, skiljer du dem åt genom att lägga till a, b, c osv.

Manual för referenshantering enligt APA

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och  Jag skulle behöva hjälp med hur jag ska referera till lagar i löpande text resp. i referenslistan. Är lite osäker på vad de klassas.

Följande avdelningar finns i webbguiden: Referera enligt Harvard · Författare och annan upphovsman · Länka till dokument · Böcker, artiklar,  De följande publikationstyperna i vår APA-guide baseras alltså på svensk praxis men ska ändå fungera Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Läs mer om att referera till EU-lagstiftning i Myndigheternas skrivregler o 1 kap. Inledande bestämmelser. Lagens ändamål.