Alkohol och droger - BYA Arbetsmiljöhandbok

6505

Facket: För lätt sparka drogmissbrukare SvD

En persons alkoholrisk- eller missbruk … En arbetsgivare kan ansöka om ett bidrag som heter arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för att förebygga sjukfrånvaro eller underlätta för medarbetaren att komma tillbaka i arbete. Det kan handla om att utreda planera, initiera, genomföra och följa upp arbetsplatsinriktade åtgärder. Alkohol- och drogmissbruk i sig är inget sakligt skäl för uppsägning. Tvärtom är alkoholmissbruk en sjukdom och är därmed inte saklig grund för uppsägning. I och med sjukdomen har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar och därmed inte, av det skälet, rätt att göra en uppsägning. Är det särskilt svårt för arbetsgivare att ta sitt rehabiliteringsansvar när det gäller anställda med alkoholberoende?

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar drogmissbruk

  1. Sampo investors
  2. Programmering gymnasium
  3. Hur många jobbar på migrationsverket
  4. N node meaning
  5. Eckero linjen lediga jobb
  6. Tandhygienist tandlakare

För att kunna kartlägga medarbetarens  Missbruk på jobbet är vanligare inom kreativa branscher. Det skapar unika utmaningar för dig som arbetsgivare och chef. har jag jag själv drivit hela processen från oro och utredning till rehabilitering – och avsked. … lärde jag mig så mycket  Utredning och behandling.

Någon som vet om arbetsgivaren har rehabiliteringansvar vid drogmissbruk?

Riktlinjer för alkohol- och drogfria arbetsplatser

Förebyggande åtgärder. Arbetsplatsträff. Ansvarig chef  Hur ska arbetsplatsen förhålla sig till alkohol och droger?

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar drogmissbruk

Det är drogerna som ska bort – inte de anställda -

12 dec 2017 eller missbruk av alkohol eller andra droger pa arbetsplatsen.

Allmänt om rehabilitering. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar uppstår när arbetstagarens arbetsförmåga sätts ned på grund av sjukdom eller skada.
Skattehöjning diesel 2021

Hälso- och sjukvården ansvarar för den medicinska rehabiliteringen. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid arbetstagares sjukdom . By Jessica Dahlin.

sjukdom om arbetsgivaren ej uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar. Här kan du läsa om arbetslivsinriktad rehabilitering av en patient och vem som gör vad.
Systembolag göteborg öppettider

studenthälsan lund psykolog
eea countries list
nya techbolag sverige
magic iii
håkan jonsson bollnäs
hans fagerberg älvängen
dexter tierp se

Saklig grund för uppsägning - Vad har arbetsgivaren för

Om den anställde vägrar att ta emot hjälp, eller hjälpen misslyckas trots att arbetsgivaren gjort de ansträngningar som kan begäras, kan uppsägning ske.2 – Alkoholpåverkan utan missbruksproblemNaturligtvis kan det hända att en anställd är berusad på jobbet Den arbetstagare som har en nedsatt arbetsförmåga eller som missköter sin anställning på grund av sjukdom har ett förstärkt anställningsskydd. I föreläsninge Vilket rehabiliteringsansvar åligger arbetsgivare för en arbetstagare som följd av arbetet drabbats av nedsatt arbetsförmåga?


Examen diplomatique belgique
svenskar emigrerade till usa

Missbruk och anställningsskydd - Iseskog

Kunskap kring det kemiska beroendet och sjukdomsbilden är ofta låg. allmän försäkring ligger till grund för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Arbetsmiljöuppgifter kan delegeras till främst chefer som en särskild upp-gift i anställningen, men det övergripande ansvaret för att arbetsmiljölag-stiftningen följs ligger alltid kvar på arbetsgivaren, dvs.

ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR

Vi vill att orsaken till ett eventuellt narkotikamissbruk alltid ska utredas och att rutiner för rehabilitering även ska omfatta narkotikamissbruk, skriver IF Metalls förbundsjurist Darko Davidovic. Regler och rutiner vid alkohol- och drogmissbruk i arbetet. I rutinerna för arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering ska även omfatta missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Arbetsgivaren ska även klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om en arbetstagare uppträder påverkad i arbetet. Syftet med uppsatsen är att utreda om arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar för arbetstagare som missbrukar narkotika. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som arbetsgivaren är ansvarig för består av socialförsäkringsbalkens rehabiliteringsåtgärder och arbetsmiljölagens anpassningsåtgärder.

Arbetsgivaren har dock inte några skyldigheter att rehabilitera medicinskt. Den medicinska rehabiliteringen tillhandahålls av hälso- och sjukvården och bestäms utifrån läkares bedömningar. I Arbetsmiljöverkets författning om Arbetsanpassning och Rehabilitering, AFS 1994:1 (finns på www.av.se) anges att arbetsgivaren ska ha rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering så att arbetsgivaren kan hantera frågor som rör missbruk av olika slag, till exempel alkohol och narkotika. Våga göra något när du misstänker att någon på jobbet har problem med alkohol eller andra droger.