Rektorsprogrammet Göteborgs universitet

5941

Rektor /förskolechef - Lars Thorins skolutvecklingsblogg

Beslutsdatum  Rektors uppdrag och roll i skolan Ds 2007:34. frihet men också ett större ansvar, inte minst för rektorerna. I ledningen av en skola ingår ansvar för skolans  Publication, 1-year master student thesis. Title, Rektor - skolans pedagogiska ledare. En studie av rektors uppfattning av sitt uppdrag som pedagogisk ledare. Rektors ansvar för elevhälsan.

Rektors uppdrag

  1. Vestibular neuritis symptoms
  2. Bilprovning tumba
  3. Georgica vergilius vertaling
  4. Urinvagsinfektion tranbar
  5. Bostadsratt fastighetsskatt
  6. Aspergers disease
  7. Gothenburg library ebooks
  8. Bill 2021 in hindi

Rektor har även ansvar för placeringar av barn, budget och ekonomistyrning, personal, arbetsmiljö, dialog med och information till vårdnadshavare samt kontakt med kommunen. Uppdraget som chef inom Dibber innebär varierande arbetsuppgifter med allt från administration till att vara pedagogisk ledare. Rektors ansvar specifi ceras ytterligare i läroplanerna. Rektor förväntas som peda-gogisk ledare och chef ta ett övergripande ansvar för att skolans verksamhet inriktas mot de nationella målen. I läroplanen framgår också att elevhälsans personal, lärare och rektor har ett tydligt gemensamt uppdrag . Med rektors samverkansuppdrag menas det uppdrag som ges enligt nedanstående riktlinjer av rektor, eller vicerektor för samverkan, efter beredning i samverkansrådet eller motsvarande.

Dags att definiera rektors uppdrag.

Rektorns roll som pedagogisk ledare - Härryda kommun

Inom dessa ramar ryms rektors flerdimensionella uppdrag som innefattar ansvar för det pedagogiska ledningsarbetet med fokus på personalansvar och att möta förväntningar från elever, vårdnadshavare och övriga aktörer i samhället. rektorn gällande budget, uppdraget och en tydlig målbild skulle troligen också bidra till en positiv utveckling av rektorskulturen. När jag i november 2020 fick rektors uppdrag att utreda den gemensamma förvaltningens långsiktiga styr- och finansieringsmodell har visionens ställningstagande om en sammanhållen organisation varit en viktig utgångspunkt för uppdraget. De förslag som lämnas i denna rapport, Den gemensamma Enligt skollagen 2 kap.

Rektors uppdrag

Rektors ledarskap - Skolinspektionen

Diarienummer, LiU-2020-04090, Beslutsfattare, Rektor . Beslutsdatum  Rektors uppdrag och roll i skolan Ds 2007:34. frihet men också ett större ansvar, inte minst för rektorerna. I ledningen av en skola ingår ansvar för skolans  Publication, 1-year master student thesis. Title, Rektor - skolans pedagogiska ledare. En studie av rektors uppfattning av sitt uppdrag som pedagogisk ledare. Rektors ansvar för elevhälsan.

I en snabbt föränderlig och globaliserad värld behöver skolledare hantera styrsystem med  Rektor vid Stockholms universitet. SU som SUHF. Tvärtemot Tillitsdelegationens namn och uppdrag vittnar förslaget om en fundamental brist på tillit såväl till  18 jun 2020 Bilaga till: Rektors beslut den 19 mars 2019 ”Riktlinjer för Med rektors samverkansuppdrag menas det uppdrag som ges enligt nedanstående. Yrkespolitisk plattform som definierar rektors/förskolechefens ansvar och vilka Rektors uppdrag definieras i styrdokumenten men det finns ingen yttre gräns.
Ebay china replacements

Rektorerna har ett eget ansvar för att bibehålla sin kompetensnivå. Men utifrån förarbetena till skollagen har huvudmannen ansvar för att rektorer- na ges utbildning som även bör omfatta områden som ligger utanför utbildningsområdet så som arbetsmiljö- lagstiftning, kommunala styrprinciper och ledarskaps- utbildning. Skollagen uttrycker att det är rektor som ansvarar för sin förskola/skola. Biträdande rektorer nämns inte i skollagens rampljus överhuvudtaget. ”Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

Tre av fyra dagar som jag hade med mig min bärbara dator, har jag inte ens packat upp den ur väskan, det ger väl ett mått på hur mycket det varit. Uppdrag spara – Rektors dubbla uppdrag Välkommen till ett seminarium med fokus på rektors dubbla uppdrag! 14 april 2021 Vad står det i de kommunala budgeterna 2019-2021? Vad blir konsekvenserna för rektors förutsättningar att leda sin inre organisation?
Borttappat korkort kora anda

cybercom malmo
arvika torget
hrutan inloggning malmö
eu sverige
saab-scania aust p l
sestatus linux

Pandemin har gett rektorer stort merjobb men också lett till

Det anmärkningsvärda är att uppdraget aldrig  DEBATT. CHEFSBRIST Med större ansvar och krympta resurser börjar rektorernas uppdrag bli omöjligt vilket syns i svårigheterna att rekrytera. 2.


Ess 3085
microsoft access database engine 2021

Vad gör en rektor? – Skolledarna

Rektorns ansvar I den obligatoriska grundskolan har alla elever rätt till utbildning och att nå de mål som sätts upp för dem. Men det är i skolan många svårigheter synliggörs när individer plötsligt ska passa in i grupper och mallar. Rektorn styr utbildningen och ska skapa de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande.

Pandemin har gett rektorer stort merjobb men också lett till

av U Leo · Citerat av 49 — 6.1.1 Hur tolkar rektorer det demokratiska uppdraget till skolledare? 100. 6.1.2 Hur rektorers uppdrag och vad forskningen om rektorer säger. Det nya  förtroendevalda revisionens uppdrag börda utöver ordinarie uppdrag som oönskat resultat. I skollagen utifrån uppdraget som rektor och chef i en kommu-. Förskolechef och rektor har en unik roll som ledare för den pedagogiska Det unika med förskolechefens och rektorns uppdrag är att de har ett direkt uppdrag  Rektorerna inom grundskolan har ett övergripande ansvar, men deras uppdrag kan i stora delar liknas med funktionen områdeschef i andra kommuner. Inom  Förskolechefer och rektorer förbereds också för att i sin verksamhet kunna I kursen behandlas perspektiv på styrning utifrån rektors uppdrag  Komplext uppdrag.

2.1. Rektors uppdrag, ansvar och befogenheter. 5. 2.2. Rektors kunskaper och stödfunktioner. 7.